Cwestiynau a Ofynnir Amlaf

Beth ydy tymor gwasanaeth y rhai nad ydyn nhw’n lywodraethwyr?

Does yna ddim tymor gwasanaeth i rai nad ydyn nhw’n lywodraethwyr. Ond dylai’r corff llywodraethu adolygu rôl y rhai nad ydyn nhw’n llywodraethwyr bob blwyddyn ynghyd â strwythur pwyllgorau, llywodraethwyr cyswllt ac yn y blaen.