Llywodraethwyr Cyswllt

Un o rolau a chyfrifoldebau allweddol y corff llywodraethu ydy monitro cynnydd a pherfformiad yr ysgol. Mae gan nifer o lywodraethwyr swyddi sydd â chyfrifoldebau penodol oddi mewn i’r corff llywodraethu, a chyfeirir atyn nhw fel rheol fel ‘llywodraethwyr cyswllt’. Mae cyrff llywodraethu’n defnyddio llywodraethwyr cyswllt i rannu’r llwyth gwaith yn fwy effeithiol. Gall y llywodraethwr cyswllt chwarae rhan sylweddol mewn datblygu effeithlonrwydd y corff llywodraethu a chodi safonau’r ysgol. Bydd adroddiadau gan y llywodraethwr cyswllt yn helpu’r corff llywodraethu i ddeall beth sy’n digwydd yn yr ysgol a hefyd byddant yn helpu’r llywodraethwyr i gyflawni eu rôl strategol.

YCHWANEGOL LLYWODRAETHWR CYSWLLT DIOGELWCH AR-LEIN LLYWODRAETHWYRMEDI 2017
DIGWYDDEDIG LLYWODRAETHWYR CYSWLLT AMDDIFFYN PLANTHYDREF 2017

Cyhoeddwyd: 19/09/2012

Sylwadau

Ychwanegu sylw