Canllaw i Lywodraethwyr ar Lywodraethwyr a Chyllid

DIWYGIEDIG HYDREF 2017

Mae’r corff llywodraethu ar y cyd yn gyfrifol yn gyfreithiol am gyfeiriad cyffredinol yr ysgol a’i rheolaeth strategol. Mae hyn yn cynnwys rheolaeth ariannol effeithiol dros gyllideb ddirprwyedig yr ysgol a chyfrifoldeb dros sicrhau bod adnoddau ariannol yr ysgol yn cael eu defnyddio i gefnogi gwella canlyniadau’r dysgwyr yn y dull mwyaf effeithlon ac effeithiol.

Nod y canllaw hwn i lywodraethwyr ydy darparu gwybodaeth ac arweiniad i lywodraethwyr i’w cynorthwyo gyda’r rôl bwysig hon ac mae’n rhoi trosolwg o gyllid ysgol, cyfrifoldebau llywodraethwyr, beth ddylai fod yn digwydd a phryd, yn ogystal â phwyntiau cyfeiriad defnyddiol.

Cyhoeddwyd: 20/02/2014

Sylwadau

Ychwanegu sylw