Cynghorion i Lywodraethwyr

Diwygiwyd Hydref 2015

Mae llywodraethwyr ysgolion yn rhoi o’u hamser, sgiliau ac arbenigedd yn wirfoddol, i helpu eu hysgolion i ddarparu’r addysg gorau posibl i blant, a chydweithio gyda’r pennaeth a’r staff i sicrhau bod ysgolion yn darparu addysgu a dysgu llwyddiannus i’n plant ac yn codi safonau. Rydym wedi cynhyrchu ‘cynghorion’ ar fod yn llywodraethwr a beth mae hynny’n ei olygu.

Cyhoeddwyd: 12/09/2014