Egwyddorion Ymddygiad i Lywodraethwyr Ysgolion

Please note that the principles are no longer being updated.

Mae Llywodraethwyr ysgolion yng Nghymru yn gyfrifol am ymddygiad eu hysgolion gyda golwg ar hyrwyddo safonau uchel o gyflawniad addysgol. O 2006 bydd gan gyrff llywodraethu gyfrifoldeb cyfreithiol penodol i gyflawni eu swyddogaethau gyda golwg ar ddiogelu a hyrwyddo lles disgyblion yr ysgol. Bydd Egwyddorion Ymddygiad i Lywodraethwyr Ysgolion yng Nghymru yn gymorth i gyrff llywodraethu gyflawni eu cyfrifoldebau a’u dyletswyddau yn effeithiol ac effeithlon.

Cyhoeddwyd: 16/04/2015

Sylwadau

Ychwanegu sylw